Маршрут

Соцът

Пано сграфито - Градска художествена галерия

ул. Съборна, 14-А

автор Георги Божилов-Слона

2016

2014