Идеята

„Алтернативна карта на Пловдив“ е туристически гид за различния, непознат и неприсъстващ в официалните туристически пътеводители град. „Алтернативна карта на Пловдив“ е за онези любопитни откриватели, които са готови да видят отвъд фасадата на съществуващото сега и да се върнат назад към историята или да надушат потенциала на града. „Алтернативна карта на Пловдив“ акцентира и върху някои спeцифични за облика на града архитектурни и културни обекти, които са неглижирани и заплашени от унищожаване или бавна разруха.

„Алтернативна карта на Пловдив“ представя тематични маршрути с отбелязани знакови обекти по тях. Същевременно преминаването по маршрутите крие и немаркирани, неочаквани изненади – малки улички с кафенета и ресторанти, примамливи гледки или смесица от разнообразни прояви на битуване.

Съдържанието на „Алтернативна карта на Пловдив“ и селекция на тематичните маршрутите се осъществява от редактора и съставителите, които са историци, архитекти, урбанисти. Работният им процес включва провеждането на публични лекции и дискусии известни като „Беседка за града“, в които са поканени и взимат участие други експерти, граждани, обитатели на местата.

„Алтернативна карта на Пловдив“ има печатно издание от 2013 година и сайт: www.alternativeplovdiv.com През 2017 година въз основа на „Беседка за града, 2015 г.“ в сайта на картата са включени нови маршрути.

Картата от 2013-та включи маршрутите: СОЦ-наследството на Пловдив, Тютюневите складове на Пловдив, Квартал „Капана“, Баухаус под тепетата, Религии и Улица „Отец Паисий“.

В сайта на Алтернативна карта на Пловдив от 2017-та са прибавени маршрутите: Махалата – Хаджи Хасан махала, Реката – начини на обитаване /Каршияка, Мараша, Столипиново/, Социалният живот на панелките /ж.к. „Тракия”/, Тепетата като форми на градски живот. Изборът на новите тематични маршрути е продиктуван от урбанистичния, социален и културологичен интерес към начина на обитаване на пространствата от разнообразни етнически и социални групи, от атмосферата на пловдивския делник. Редакциите на картата от 2013 г. са по отношение на някои вече съборени сгради, както и в отпадането на маршрута Капана, който след 2014-та година присъства като основен акцент в официалната карта на Пловдив.

„Алтернативна карта на Пловдив“ и „Беседка за града“ са основни проекти в програмата „Град и Култура” на Фондация „Отворени изкуства“ и целта им е да създадат по-широк нов поглед към града и да активират урбанистичното познание като синтез от социално, историческо и културно любопитство. „Алтернативна карта на Пловдив“ цели да предизвика гражданска рефлексия и припознаване на града като стимулиращ жив организъм и място за реализация.

Как да използваме картата?

„Алтернативна карта на Пловдив“ има своето хартиено издание от 2013 г. Картата се разпространяват безплатно, като можете да вземете архивно копие от 2013 г. от офиса на Фондация „Отворени изкуства“, ул. Отец Паисий 36, Пловдив.

Повече за картата и нейните нови алтернативни маршрути можете да намерите на сайта на проекта: www.alternativeplovdiv.com. От там можете да свалите като PDF файл изданието на картата от 2013 г.

Всеки маршрут има своя тематична характеристика. Препоръчваме ви преди да тръгнете на алтернативна разходка, да се запознаете с основната информация за различните маршрути и да набележите интерeсните за вас места.

Със сиво в сайта са отбелязани „архивни“ локации, които не се смятат вече за алтернативни пространства, или са били премахнати от градската среда и вече не съществуват.

Следете новости по картата и във Facebook на: www.facebook.com/alternativeplovdiv/

Не забравяйте да споделите своята алтернативна разходка с #alternativeplovdiv

Екип

„Алтернативна карта на Пловдив“ е проект на фондация „Отворени изкуства“, вижте повече за „Отворени изкуства“ на www.openarts.info

„Алтернативна карта на Пловдив” 2013

Главен редактор: Катрин Сариева (Фондация „Отворени изкуства“)

Съставители и основатели на проекта: Катрин Сариева (Фондация „Отворени изкуства“), арх. Владислав Костадинов и инж. Антония Вълканова (Студио 8 1/2)

Превод от английски: Борис Делирадев

Графичен дизайн: студио PUNKТ, Георги Лазаров

С подкрепата на Община Пловдив

„Алтернативна карта на Пловдив“ 2017

Главен редкатор: Катрин Сариева (Фондация „Отворени изкуства“)

Съставители: Катрин Сариева (Фондация „Отворени изкуства“), арх. Меган Луенбърг, Атанас Димитров

Консултанти по темите: Владимир Балчев, Никола Венков

Координатор: Василена Панчарова

Превод от английски: Мартин Петров

Графичен дизайн: студио PUNKT, Георги Лазаров

Уебсайт: 1337.bg, Богдан Ковачев