Маршрут

Соцът

Кино „Космос“

ул. „Уилям Гладстон“ 48

арх. Любомир Шинков, арх. Любомир Бонев
Построено през 1964 година. Най-голямото и модерно кино за времето си в България.

2016

2016

2014