Маршрут

Улица „Отец Паисий“

Тролейбусна подстанция

ул. „Отец Паисий“ и ул. „Гурко“

Станцията е построена 1956 година в модернистичен индустриален стил и работи до днес. По улица „Отец Паисий“ от 1956 г. до началото на  60-те се движи тролейбус.

2016

2014