Маршрут

Тепетата като форми на градски живот

Часовникова кула

Пловдив, Сахат Тепе

Сахат тепе (Данов хълм)

2014