Маршрут

Религии

„Св. Димитър“

ул. „Тодор Самодумов“ 1, Старинен Пловдив

Сегашната сграда е построена през 1838 година. Единствената църква с мраморен иконостас в Пловдив.

2016

2014