Маршрут

Соцът

Жилищен блок

ул. „Петко Д. Петков“ 25-35

арх. Мария Сапунджиева

2016

2014