Маршрут

Соцът

Технически университет, филиал Пловдив

ул. „Цанко Дюстабанов“ 33